Organizátoři

Školu šermu pro Vás pořádá spolek Rosenthal a RC Pampeliška.

Hlavní vedoucí tábora:

Kateřina Děkanovská

IMG_0067

 

Vedoucí a pedagogický dozor

Mgr. Matěj Sybr

Picture5

 

Mgr. Vít Filipovský

Picture4

 

Mgr. Michaela Bendová

Picture1

 

Produkce a technické zajištění:

Jan Korecký

Picture6

 

Adam Pešta

Picture7

Rosenthal

Spolek Rosenthal, z.s. již desátým rokem pořádá akce pro děti a mládež v podobě příměstských táborů a víkendových terénních her. Na akcích se podílí široký tým od zkušených pedagogů až po odrostlé účastníky našich akcí. Činnost spolku je dobrovolná a pro organizátory je tvorba her náplní volného času. Krom her pro děti pak spolek celoročně pořádá rozličné kulturní i společenské akce v regionu i celé ČR. Více informací o aktivitách spolku najdete zde.

JARNÍ VÍKENDOVÁ HRA PRO DĚTI

Rodinné centrum Pampeliška

Pampeliška dlouhodobě podporuje život rodin ve městě Březnice a okolí. Umožňuje rozvíjet se v jiném než domácím prostředí, účastnit se nabízených aktivit a navázat nové vztahy. Pampeliška připravuje pestrý program v oblasti podpory hodnot rodiny, zdraví a ochrany životního prostředí. V herně probíhají pravidelné i nepravidelné výtvarné dílny, filmový klub, přednášky na různá témata atd. Více informací na www.rcpampeliska.cz