Příběh

Romantická a možná exotická, plná památek, dobrého jídla a elegance, taková je představa Itálie současnosti, jaká byla ale země na jihu Evropy v době renesance? Tento poloostrov uzavřený za Alpami byl dějištěm neustálého politického a válečného zápolení místních rodů a měst o moc, peníze, obchod, nebo třeba jen o čest. Do tohoto neustálého chaosu z vnějšku zasahovaly tehdejší mocnosti, jako byla rodina Habsburků, nebo Francouzké království. Aby toho nebylo málo, v Římě sídlil papež, který často nebyl ničím jiným než loutkou nejmocnějších rodů, které se skrz něj pokoušely mít vliv na církev. Je téměř nemožné, aby této vřavy vyšel někdo jako vítěz, může se to snad podařit našim hrdinům?

Účastníci Školy šermu se tento rok vtělí do kůží dobrodruhů ze vzdálené Bohemie, kteří jsou pozváni do Italského města Parmy Markétou Parmskou a jejím manželem Alexanderem Medicejským, aby jim pomohli upevnit moc a získat zpět rodinný majetek. Jak jistě brzy poznají, zapletou se do intrik a pletich místních rodin, ale setkají se také s dalším nebezpečím, jakým byly před objevem účinných léků nemoci, především epidemie moru.

Na našem příměstském táboře se pokusíme zábavnou formou seznámit účastníky s Renesanční Itálií, budou poznávat, co vedlo k jejímu rozkvětu, ale také následnému úpadku, objeví, co byla pro tehdejší obyčejné lidi i nobilitu víra a jakou roli v ní hrál papež a kardinálové a další duchovní, dále se dozví, jak probíhal obchod s dálnými zeměmi, jak vypadalo tehdejší lékařství a mnoho dalšího. Každý den tábora bude zaměřen na jedno téma, které bude s dalšími propojeno poutavým příběhem sledující jednu z vlivných Parmských rodin. Samozřejmě, krom získávání informací je součástí Školy šermu také boj (ve kterém používáme bezpečné makety zbraní, především mečů) a další fyzické aktivity, aby se děti proběhly, potrápily své svaly a zlepšili svou kondici.