Příběh

Pozvedni meč! Bojuj za čest a slávu!

 

Co se to děje v Zemích Koruny české? Už dlouho mezi lidmi doutná jiskra nespokojenosti zažehnutá mistrem Janem Husem. K učení tohoto kazatele se hlásí stále více českých šlechticů a je snad podporováno i královnou samotnou. Papež je však odsuzuje a vyzývá Husa, aby svá tvrzení odvolal. Václav, toho jména čtvrtý, je nerozhodný král, který nedokáže uklidnit rozbouřenou zemi a sjednotit její rozdělený lid. Nepomáhá mu ani jeho prohnaný bratr Zikmund, císař Svaté říše římské, který má jistě s českými zeměmi své vlastní plány. Zdá se, že už nestačí mnoho a jiskra se rozhoří naplno, Bůh pak pomáhej Českému království.

V této rozbouřené době svědomitě spravuje svá panství Petr starší Zmrzlík ze Svojšína – královský mincmistr, v čemž mu pomáhají jeho tři synové a také milovaná žena Anna. Jenže i do klidného městečka Březnice, kde rod sídlí, dosáhly rozpory mezi katolíky a utrakvisty a je jasné, že bude třeba si vybrat stranu. Pomohou panu Petrovi jeho poddaní a přátelé v těžkých časech? Budou jim bližší zastánci papeže, nebo Husovi následovníci?

Tento rok se na Škole šermu děti vcítí do kůže poddaných Petra Zmrzlíka z rodu Svojšínských, známého Jana Husa, a prožijeme s ním a s jeho příbuznými neklidné časy označované jako doba husitská. Ve hře si ukážeme různé části tohoto významného období, od upálení Mistra Jana, přes spanilé jízdy, až po bitvu u Lipan a porážku táboritů a sirotčích vojsk. Dětem také představíme zajímavé části z života obyčejných lidí, ukážeme si, jak se slavily Vánoce, nebo kupříkladu dušičky, představíme jim legendy a pohádkové bytosti, na které tehdejší obyvatelé Čech věřili. Významnou součástí Školy šermu je samozřejmě boj – děti se jako poddaní českých šlechticů zúčastní střetů všech znesvářených stran, používat v nich budou bezpečné makety mečů, které na ně už čekají.

Reklamy