Příběh

Koho by nelákaly staré legendy a pověsti, které se váží k historii českých zemí. A právě ty jsou tématem tohoto ročníku tradičního příměstského tábora pořádaného skupinou Rosenthal. Podíváme se na to, co se dělo na území současného Českého státu v dobách raného středověku, jak žili obyčejní lidé i vladaři a, protože víra a mystično bylo zásadní pro tehdejší lidi, jakým způsobem uctívali své bohy. Toto historické období je opředeno tajemstvími a mystikou, do života lidí zasahovala víra v různé bohy a magické bytosti. Stará náboženství však postupně začalo vytlačovat přicházející křesťanství a jeho proroci. Zároveň je to doba, kdy se na našem území mísily kmeny a národy, doba bohatá na politiku mezi vládci a také na vojenské střety mezi nimi.

Naším cílem ovšem není jen historický exkurz, jde především o zábavu pro naše mladé účastníky, proto jsme se rozhodli inspirovat dějem ve Starých pověstech českých. Tak se děti seznámí s kněžnou Libuší, doví se, co se stalo při Dívčí válce, nebo kdo byl král Ječmínek. Každý den příměstského tábora bude zaměřen na jednu pověst ze Starých pověstí českých, zároveň budeme každý den přibližovat život obyčejných lidí – jakým způsobem vykonávali svá řemesla, jak prováděli náboženské rituály, nebo jak se loučili se svými zesnulými. Věříme, že tato právě tato forma bude pro děti přitažlivá a krom zážitku si tak odvezou i zajímavé poznatky.

Příměstské tábory skupiny Rosenthal jsou zaměřeny do historie a jejich cílem je rozšířit zábavnou formou povědomí dětí o různých obdobích. Máme už veliké zkušenosti s mnohými historickými dobami jako je renesanční Itálie, nebo kupříkladu vyprávění z antického Řecka. Děti mohou prožít vyprávěný příběh formou námi hraných divadel, ale také se samy zapojují ať už řešením hádanek nebo bojem s bezpečnými atrapami zbraní, které pro ně máme připravené a dalšími fyzickými aktivitami.